دانلود@الگوریتم و فلوچارت@

الگوریتم و فلوچارت|50684093|adf50684093|
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان الگوریتم و فلوچارت هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

حجم فایل : 157.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 25
تعریف الگوریتم هر دستورالعملی که مراحل انجام کاری را با زبانی دقیق و با جزئیات کافی بیان نماید بطوریکه ترتیب مراحل و شرط خاتمه عملیات در آن کاملا“ مشخص شده باشد را الگوریتم گویند. ادامه تعریف الگوریتم منظور از زبان دقیق: آن است که الگوریتم دقیقا“ به همان صورتیکه مورد نظر نویسنده است اجرا گردد.
منظور از جزئیات کافی ، آن است که در طول اجرای الگوریتم عملیات ناشناخته پیش نیامده و باعث انحراف از مسیر و هدف اصلی نگردد.
منظور از ترتیب مراحل، آن است که مراحل اجرای الگوریتم قدم به قدم و با رعایت تقدم و تأ خر مشخص شده باشد.
منظور از شرط خاتمه، پایان پذیر بودن الگوریتم می باشد و بهر حال الگوریتم باید در زمانی دلخواه و تحت شرایط یا شرایط داده شده خاتمه پذیرد. مراحل تهیه الگوریتم
برای تهيه يک الگوريتم خوب و کارآمد بايد مراحل خاصی اجرا شوند:
1- تعریف دقیق مسئله: باید مسئله را تجزیه و تحلیل کرده تا کوچکترین ابهامی در فهم آن وجود نداشته باشد.
2- تعیین عوامل اصلی(متغییرهای) مورد نیاز
3- تعیین ورودی و خروجی مسئله : (داده ها و اطلاعات)
4- بررسی راه حل های مختلف مسئله
5- انتخاب یک راه حل مناسب
6- اشکال زدایی فلوچارت بیان تصویری الگوریتم
مراحل انجام کار با اشکال هندسی نشان داده می شوند.
مراحل انجام کار توسط خطوط به هم وصل می گردند. start stop c←a+b
d← i A,B A,B,”100” ? ورودی خروجی خروجی خروجی مثال1 : فلوچارتی رسم کنید که دو عدد را خوانده و حاصلضرب آنها را نمایش دهد. شروع A,B z←A*B z پایان مثال2: فلوچارتی رسم کنید که شعاع یک دایره را خوانده، مساحت و محیط آنرا نمایش دهد. شروع پایان R A←3.14*R²
P←2*R*3.14 A,P مثال3: فلوچارتی رسم کنید که سه عدد را خوانده و بصورت زیر تصمیم گیری نماید:
- اگر عدد سوم صفر بود حاصل جمع دو عدد دیگر
- اگر عدد سوم منفی بود تفاضل دو عدد دیگر
- اگر عدد سوم مثبت بود حاصل ضرب دو عدد دیگر
را نمایش دهد. شروع A,B,C C=0 C شروع A,B A,B
T←A
A←B
B←T
A,B پایان شروع A,B A,B
َA←A+B
B←A-B
A←A-B
A,B پایان مثال 5: فلوچارتی رسم کنید که سه ضلع یک مثلث را خوانده، تعیین کند که آیا مثلث قائم الزاویه است یا خیر؟ برای قائم الزاویه بودن مثلث اندازه اضلاع آن باید در یکی از عبارات زیر صدق کند.
A²=B²+C² یا B²=A²+C² یا C²=A²+B²

شروع A,B,C A²=B²+C² Y N B²=A²+C² Y N C²=B²+A² Y N “NO” “YES” پایان مثال 6: ریشه ...